Cancel Preloader

Filtersystemen

  FRANKS CABS

  Hoe selecteer je een geschikte filterinstallatie of filtersysteem?

  De parameters voor selectie van een geschikte filterunit
  zijn zeer divers.
  Denk daarbij aan: wat is het beoogde doel, wat zijn de luchtcondities (af te vangen gassen, concentraties, luchthoeveelheid, temperatuur, RV etc.), gewenste efficiency en standtijden. Deze parameters bepalen de dimensies, juiste selectie van filtermedia en de materiaalkeuze.

  Franks Cabs biedt voldoende keuze om een op maat gesneden oplossing aan te kunnen dragen voor het juiste filtersysteem. Mochten de parameters niet inzichtelijk zijn, biedt Franks Cabs de mogelijkheid voor een relatief eenvoudige test op een deelstroom om de optimale (combinatie van) type media en mediaverbruik in de praktijk vast te stellen. Kostbare gasanalyse wordt hiermee bespaard!
  KLIMAATTECH_feenstra
  feenstra_klimaat_limburg
  koelinstalatie_feenstra_1

  In datacenters neemt het aantal servers per vierkante meter toe. Daarnaast wordt per printplaat en schijf meer gevergd aan opslagcapaciteit en snelheid. Dat leidt ertoe dat de hoeveel geproduceerde warmte in serverruimtes aanzienlijk toeneemt! Datacenterkoeling is een hot item, enerzijds voor wat betreft de mate waarin het koelen in de computerruimte voldoende is, maar ook de energiekosten
  die computerkoeling met zich mee brengt.

  Niet alleen bij grote datacenters zijn de omvang en de kosten van de koeling een wezenlijke factor van het IT-beheer budget, maar al in kleine data rooms is het relevant te kijken naar de kosten van het koelen van de ruimte en de aanwezige koelapparatuur. In kleine datarooms is veelal geen rekening gehouden met mogelijke uitval van de koelapparatuur en is er geen rekening gehouden met een voorziening die kan zorgen voor het opvangen van de weggevallen koelcapaciteit.Franks Cabs kan uw serverlokaal beoordelen en een voorstel voor u maken. De volgende punten zullen onderzocht worden ;
  • De koelcapaciteit
  • De luchtcirculatie
  • De luchtvochtigheid
  • De stroomvoorziening

  FRANKS CABS

  Ventilatie

  Woningventilatie

  Bij woningventilatie geldt het principie: hoe meer er aandacht gegeven wordt aan het energiepeil van de woning hoe lager de natuurlijke ventilatie. Omdat we zo goed isoleren is het dus belangrijk om ook te kunnen ventileren op een gecontroleerde manier, bijvoorbeeld om de kwaliteit van de lucht te verbeteren en om vochtproblemen (schimmel ed…) te vermijden. Met ventilatiesystemen brengen we verse lucht in de woning en we verdelen deze, terwijl we vochtige bezoedelde afvoeren. Allemaal op een gecontroleerde manier.

  Soorten Ventilatiesystemen

  Ventilatiessysteem C

  Bij een C-ventilatiesysteem word de lucht geforceerd naar buiten geventileerd, de verse luchtaanvoer zal via roosters, die meestal in het raamoppervlak verwerkt zijn, naar binnen treden. 

  Ventilatiessysteem D (Balansventilatie)

  Bij een D ventilatiesyteem of balansventilatiesysteemzal zowel de afgezogen lucht (extractie) als zowel de verse lucht (pulsie) gecontroleerd in de woning geventileerd worden. Tevens zal er een warmte-uitwisseling tussen de twee luchtstromen ontstaan waardoor er 95% van de warmte van de ontrokken lucht kan gerecupereerd worden om de verse lucht op te warmen. Hierdoor kan de lucht gefilterd en verwarmd de woning betreden en perfect in balans met de gevraagde extractie. Tevens is het mogelijk om in de zomer en By-pass te activeren (automatische instelling) die ervoor zorgt dat de woning afkoelt tijden de lagere buitentemperaturen gedurende de nacht. (nachtspoeling)

  In het verlengde van de cursus energiedeskundige is Franks Cabs perfect op de hoogte van de nieuwste wetgeving en de allernieuwste methodes.

  Zowel natuurlijke, als mechanische ventilatie of de combinatie ervan kan berekend en aangeboden worden. Tevens heeft Franks Cabs al verschillende installaties gemaakt waarbij we ventilatie voorzien met energierecuperatie d.m.v. een kruisstroom-warmtewisselaar. Wij berekenen ventilatie systeem D (balansventilatie) volledig uit inclusief boor- en legplan.

  » Wat Is Balansventilatie?

  Twee ventilatoren zorgen enerzijds voor toevoer van verse lucht in de droge ruimtes en anderzijds voor afvoer van vervuilde lucht uit de natte ruimtes.

  Indien de warmte van de afgevoerde lucht wordt overgedragen aan de toegevoerde koude lucht via een warmtewisselaar, spreken we van ‘warmteterugwinning’ (wtw).

  Principe van de warmtewisselaar

  Het apparaat kan tot 90% van de warmte uit de afgevoerde lucht recupereren. Van groot belang voor een goed rendement is dat beide luchtstromen in balans zijn, vandaar de term balansventilatie.

  Terwijl warmteterugwinning in het stookseizoen kan leiden tot aanzienlijke besparingen op het energieverbruik, is deze in het tussenseizoen of in de zomer soms ongewenst, vermits er ook geen verwarming nodig is. Een bypass op de installatie dient er in deze gevallen voor te zorgen dat de wtw geheel of gedeeltelijk gestopt wordt. Dit kan gebeuren door het openen of omschakelen van een klep, of door stopzetten van het warmtewiel.

   

  Energiebesparing

  Warmteterugwinning resulteert in minimaal en gecontroleerd ventileren met 70 tot 90% minder energieverlies, afhankelijk van het rendement van de warmtewisselaar. Door de verse lucht op deze manier voor te verwarmen besparen we al vlug meer dan 10% op de totale energierekening.

  Hoger comfort

  Dankzij het warmteterugwinapparaat veroorzaakt de voorverwarmde verse toevoerlucht minder koude tocht in de wintermaanden. Dankzij de bypass bekomt men koelere luchtstromen wanneer de buitentemperatuur warmer wordt.

  En verder

  • Het systeem haalt beter de normen in alle weersomstandigheden dan systeem A, B en C
  • Gunstige invloed op het E-peil van de woning
  • Geen last van buitenlawaai dat binnendringt langs de raamroosters
  • Meer keuze in de plaats van de toe- en afvoeropeningen
  • Het systeem kan gebruikt worden voor korte intensieve ventilatie door het debiet van de ventilatoren tijdelijk te verhogen
  • Het systeem geeft minder problemen met over- of onderdruk
  • Geen dure en minder esthetische roosters in de ramen

  Nachtkoeling

  Het toepassen van intensieve nachtelijke ventilatie kan bijdragen tot een aangename binnentemperatuur tijdens de zomer: de woning wordt daarbij ’s nachts sterk doorgelucht met koudere buitenlucht die de warmte uit de woning opneemt en naar buiten afvoert. De volgende morgen wordt terug gestart met een koel gebouw.

  Overdag, wanneer de buitentemperatuur terug oploopt, kan de koudere binnenlucht gebruikt worden om de warmere toevoerlucht af te koelen. In dit geval spreken we van ‘koudeterugwinning’.

  Door zowel de theoretische kennis als de praktische uitvoeringen kunnen we stellen dat ventilatie ons vakgebied is.

  FRANKS CABS

  Wat we doen
  Doen we goed.

  Franks Cabs is gespecialiseerd in het ontwerpen en turn-key opleveren van de complete klimaatinrichting voor ruimten met speciale condities. Als gediplomeerd vakman staat Frank Feenstra voor een maatwerkoplossing van topkwaliteit met een vlekkeloze oplevering.

  F.FEENSTRA

  FRANKS CABS

  Filterinstallatie van uw woning of bedrijf

  Voor een goed en gezond binnenklimaat is een goed ontwerp en uitvoering van een ventilatiesysteem een vereiste. Een slecht functionerend systeem kan leiden tot problemen met de luchtwegen, geluidsoverlast of vocht en schimmels in uw woning of bedrijf. Dekker en Struik Installatietechniek installeert ventilatiesystemen in de vorm van natuurlijke ventilatie, mechanische ventilatie en ventilatie met warmteterugwinning.

  Natuurlijke ventilatie

  Natuurlijke ventilatie kent vele varianten. Natuurlijke ventilatie gebeurt al door het openen van uw ramen, of via roosters. Het houdt in dat op een energievrije manier warmte uit uw woning of bedrijf wordt geleid. Dekker en Struik Installatietechniek kan u adviseren over de mogelijkheden van natuurlijke ventilatie. Zo kunnen wij bijvoorbeeld af- en toevoerkanalen installeren, voor verse lucht in uw huis of bedrijf.

  Mechanische ventilatie

  Naast natuurlijke ventilatie kunt u ook gebruikmaken van mechanische ventilatie. Mechanische afzuigsystemen zuigen lucht uit uw woning door middel van bijvoorbeeld ventilatoren. Wij maken gebruik van de nieuwste systemen en technieken.

   

  warmteterugwinning

  Een ventilatiesysteem door middel van warmteterugwinning voert vochtige en vuile lucht uit uw woning of bedrijf af. Dezelfde hoeveelheid schone, voorverwarmde lucht wordt door ventilatie met warmteterugwinning weer toegevoerd. Doordat de energie van de af te voeren buitenlucht wordt overgedragen aan de buitenlucht blijft 95 procent van de warmte bewaard. Zo verspilt u geen energie. Dat is prettig voor uw energierekening en het comfort in uw woning of bedrijf.

   

   

  0 +
  LANDEN
  0 +
  KLANTEN
  0 +
  LOPENDE ORDERS
  0 +
  SPECIALISTEN

  FRANKS CABS

  Warmtepomp

  Luchtgekoelde Warmtepompen

  De installatie is dezelfde als die van een conventioneel splitsysteem, met een binnen- en een buitentoestel.
  Maar koeltechnisch wordt er een omkeerventiel voorzien, zodat het toestel in de winter – tot bij vijftien graden onder nul – warmte onttrekt aan de buitenlucht en die afgeeft aan de binnenlucht. Met één toestel verwarmt u in de winter en koelt u in de zomer. In combinatie met de nieuwste invertertechnologieën, garanderen deze warmtepompen u een hoog rendement én een substantiële energiebesparing.De energiebesparing en de geringe meerprijs ten opzichte van een conventioneel systeem, zorgen ervoor dat dit type in driekwart van de gevallen de voorkeur geniet.

  Watergekoelde Warmtepompen

  Deze toestellen onttrekken warmte aan het grondwater.
  Er bestaan twee systemen: het ene met putboringen (open systeem), het andere met een captatienet (gesloten systeem). Grondwater heeft een vrij constante temperatuur van tien tot twaalf graden. Dit type waterpomp heeft dan ook als voordeel, dat er tijdens de winter – ongeacht de buitentemperatuur – een vast vermogen kan worden bepaald.
  Luchtgekoelde Warmtepompen_nederland
  Luchtgekoelde Warmtepompen_limburg
  Luchtgekoelde Warmtepompen

  Warmtepompen bieden heel wat voordelen:

  • milieuvriendelijkheid – vooral bij uitbreiding van een zonnecollector
  • een heel hoog rendement

  1) De buitenunits zijn voorzien van inverter- en frequentiegestuurde compressoren.

  Die leveren ook in deellast heel goede rendementen (COP) op. De gemiddelde COP ligt rond de waarde 4. Zelfs in vergelijking met een conventioneel verwarmingssysteem (aardgasketel), presteert een warmtepomp beter.

  • geen schouw nodig
  • mogelijkheid om, mits een eenvoudige aanpassing, met hetzelfde systeem te koelen in de zomer
  • functionaliteit

  2) In combinatie met een chloorbestendige warmtewisselaar, kunnen warmtepompen ook worden gebruikt voor zwembadverwarming.

  • geen lawaaihinder

  3) Aangezien de snelheid van de compressor wordt aangepast, bekomt men een laag geluidsniveau en geven de buitenunits geen storend geluid – twee grote troeven ten opzichte van een conventioneel systeem.

  • laag energieverbruik

  Vermits we elke compressor traag kunnen laten oplopen, doen er zich bij de opstart geen pieklasten meer voor. Zo bespaart u energie. De invertertechnologie zorgt ervoor dat op elk ogenblik alleen het gevraagde vermogen wordt geleverd. In tegenstelling tot de conventionele airconditioners, past de Inverter-regeling de compressorsnelheid aan op basis van het gevraagde koel- of verwarmingsvermogen.

  Bereiken de binnentemperaturen het gewenste niveau? Dan doen de Inverter- airconditioners hun compressoren op lage snelheid werken en de gewenste temperaturen behouden. Dit vermindert uw elektriciteitskosten met ongeveer 44%. De meerprijs die u bij de aankoop betaalde, verdient u daarna dus terug door de lagere verbruikskosten.
  De buitengroepen functioneren van bij -20°C tot bij + 43°C, en leveren dus altijd het gewenste vermogen. Het volledige vermogen wordt alleen maar aangesproken indien nodig. Bij lage vermogens kan er tot ongeveer 10% worden teruggeschroefd, en bij piekbelasting kan er tot 110% van het volledige vermogen worden gehaald.
  Met hun brede waaier van troeven, vormen warmtepompen de verwarmingswijze bij uitstek voor de toekomst.